หัวข้อประกาศ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เข้าร่วมการอบรม “องค์กรส่งเสริมคุณธรรมต้านทุจริต”
วันที่ลงประกาศ : 14 มิถุนายน 2562

        วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผศ.(พิเศษ) นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เข้าร่วมการอบรม “องค์กรส่งเสริมคุณธรรมต้านทุจริต” และได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย แบ่งปันประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กร “โรงพยาบาลชลบุรี สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ภายใต้โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์ จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

จำนวนการเปิดอ่าน : 494
ผู้ประกาศข่าว : Admin Region 6