หัวข้อประกาศ : ความจริง 6 ประการ หลังฉีดวัคซึนโควิด-19
วันที่ลงประกาศ : 23 กุมภาพันธ์ 2564

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "COVID-19 VACCINE วัดซีนโควิด-19 ได้ผลดีกว่าที่คาด ความจริง 6 ประการ หลังฉีดไปแล้ว 200 ล้านโดสทั่วโลก วิทยาศาสตร์ัยและeวัtn วอยและนวดกรรม ဘ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ประสิทธิภาพ ของวัคซีน สามารถูกระตุ้น 1 ภูมิคุ้มกันได้ดีมาก วัดซีนสามารถ 4 ได้ค่อ่นข้างดีหลัง การฉีดเข็มแรก อาจยุ๊ดเวลาการฉีด เข็มที่สองออกไปได้ ประสิทธิผุล ของวัคซีน 2 สามารถป้องกัน การเกิดอาการและ ลดความรuนแรง ของโรคและ ลดอัตราตายได้ วามคงทน 5 วัดซีนทนกว่า ของวัคซีน ที่เคยประเมินไว้ ขนส่งได้ง่ายกว่าทีคาด COVIDNE VACCINE ความปลอดภัย ของวัคซีน 3 ผลข้างเดียงน้อยและ ไม่ค่อยมีอาการ ที่รุนแรง 6 วัดชีนได้ผลลดลง ต่อเชื้อไวรัสโควิด บางสายพันธุ์ (สายพันธุ์แอฟริก่าใต้) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 21 กุมภาพันธ์ 2564 อว."

จำนวนการเปิดอ่าน : 358
ผู้ประกาศข่าว : Admin Region 6