หัวข้อประกาศ : มาตรการทางสาธารณสุข เรื่องการเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing)
วันที่ลงประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนการเปิดอ่าน : 370
ผู้ประกาศข่าว : Admin Region 6