หัวข้อประกาศ : กลุ่มเสี่ยงควรดูแลเป็นพิเศษ...แนะยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”
วันที่ลงประกาศ : 24 ตุลาคม 2562

จำนวนการเปิดอ่าน : 504
ผู้ประกาศข่าว : Admin Region 6