จองห้องประชุม Web Conference


แสดงช่วงเวลา

ช่วงเวลา Conference ประเภทกิจกรรม Web Service
09.00 - 12.00 (ช่วงเช้า) Web Conference Cisco Web EX
13.00 - 16.00 (ช่วงบ่าย) Web Conference Cisco Web EX
09.00 - 16.00 (ทั้งวัน) Web Conference Cisco Web EX

กรอกข้อมูลการจอง