รายการทรัพยากรที่ใช้ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ชื่อโรงพยาบาล หน่วยรับผู้ป่วย
จำนวนห้อง จำนวนเตียง
AIIR Negative Pressure Modified AIIR Cohort Ward
ปราจีนบุรี      
ผลรวม 8 0 0 0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด      
ผลรวม 1 0 0 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 0 0 0
โรงพยาบาลศูนย์      
ผลรวม 1 0 0 0
  ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 0 0 0
โรงพยาบาลทั่วไป      
ผลรวม 1 0 0 0
  โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 0 0 0
โรงพยาบาลชุมชน      
ผลรวม 5 0 0 0
  โรงพยาบาลนาดี 0 0 0
  โรงพยาบาลบ้านสร้าง 0 0 0
  โรงพยาบาลประจันตคาม 0 0 0
  โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 0 0 0
  โรงพยาบาลศรีมโหสถ 0 0 0