รายการทรัพยากรที่ใช้ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตรากระทรวงสาธารณสุขใหม่.png
ชื่อโรงพยาบาล
PPE
ชุดป้องกันร่างกาย (Cover all) แว่นครอบตาแบบใส (Goggles) หมวกคลุมผม ชนิดใช้แล้วทิ้ง กระบังหน้าเลนส์ใส (Face shield) N95 หน้ากากอนามัย ใยสังเคราห์ 3 ชั้น ขนาด 50 ชิ้น/กล่อง ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง (disposable) ถุงมือไนไตรล์ ยาว 9 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงมือไนไตรล์ ยาว 12 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงสวมขา (Leg cover)
รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ S) รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ M) รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ L) พลาสติกหุ้มรองเท้า เสื้อกาวน์ชนิดกันน้ำ เอี๊ยมพลาสติกใส (Apron) พลาสติกหุ้มคอ (HOOD)
สระแก้ว                                  
ผลรวม 11 118 73 400 55 1,583 34,499 5,349 86 0 128 0 0 0 2 1,226 0 2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                                  
ผลรวม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงพยาบาลทั่วไป                                  
ผลรวม 2 118 73 400 55 1,583 34,499 5,349 86 0 128 0 0 0 2 1,226 0 2
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 75 53 400 24 283 199 3,724 0 0 128 0 0 0 0 1,150 0 0
  โรงพยาบาลอรัญประเทศ 43 20 0 31 1,300 34,300 1,625 86 0 0 0 0 0 2 76 0 2
โรงพยาบาลชุมชน                                  
ผลรวม 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลคลองหาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลตาพระยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลวังน้ำเย็น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลวัฒนานคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลโคกสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงพยาบาลอื่นสังกัด สธ.                                  
ผลรวม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0