รายการทรัพยากรที่ใช้ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตรากระทรวงสาธารณสุขใหม่.png
ชื่อโรงพยาบาล
PPE
ชุดป้องกันร่างกาย (Cover all) แว่นครอบตาแบบใส (Goggles) หมวกคลุมผม ชนิดใช้แล้วทิ้ง กระบังหน้าเลนส์ใส (Face shield) N95 หน้ากากอนามัย ใยสังเคราห์ 3 ชั้น ขนาด 50 ชิ้น/กล่อง ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง (disposable) ถุงมือไนไตรล์ ยาว 9 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงมือไนไตรล์ ยาว 12 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงสวมขา (Leg cover)
รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ S) รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ M) รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ L) พลาสติกหุ้มรองเท้า เสื้อกาวน์ชนิดกันน้ำ เอี๊ยมพลาสติกใส (Apron) พลาสติกหุ้มคอ (HOOD)
ปราจีนบุรี                                  
ผลรวม 8 1,100 0 0 33 3,730 250 0 0 10 250 0 0 0 40 100 0 40
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                                  
ผลรวม 1 50 0 0 30 30 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 50 0 0 30 30 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
โรงพยาบาลศูนย์                                  
ผลรวม 1 150 0 0 3 3,000 200 0 0 10 200 0 0 0 40 100 0 40
  ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 150 0 0 3 3,000 200 0 0 10 200 0 0 0 40 100 0 40
โรงพยาบาลทั่วไป                                  
ผลรวม 1 900 0 0 0 700 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 900 0 0 0 700 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงพยาบาลชุมชน                                  
ผลรวม 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลนาดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลบ้านสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลประจันตคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลศรีมโหสถ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0