รายการทรัพยากรที่ใช้ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตรากระทรวงสาธารณสุขใหม่.png
ชื่อโรงพยาบาล
PPE
ชุดป้องกันร่างกาย (Cover all) แว่นครอบตาแบบใส (Goggles) หมวกคลุมผม ชนิดใช้แล้วทิ้ง กระบังหน้าเลนส์ใส (Face shield) N95 หน้ากากอนามัย ใยสังเคราห์ 3 ชั้น ขนาด 50 ชิ้น/กล่อง ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง (disposable) ถุงมือไนไตรล์ ยาว 9 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงมือไนไตรล์ ยาว 12 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงสวมขา (Leg cover)
รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ S) รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ M) รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ L) พลาสติกหุ้มรองเท้า เสื้อกาวน์ชนิดกันน้ำ เอี๊ยมพลาสติกใส (Apron) พลาสติกหุ้มคอ (HOOD)
ฉะเชิงเทรา                                  
ผลรวม 12 433 315 580 792 1,040 26,600 15,320 10 470 318 0 161 0 10 221 270 10
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                                  
ผลรวม 1 60 20 0 150 20 100 0 0 120 0 0 100 0 0 0 0 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 60 20 0 150 20 100 0 0 120 0 0 100 0 0 0 0 0
โรงพยาบาลศูนย์                                  
ผลรวม 1 205 205 320 410 235 2,000 1,200 0 205 248 0 10 0 0 221 50 0
   โรงพยาบาลพุทธโสธร 205 205 320 410 235 2,000 1,200 0 205 248 0 10 0 0 221 50 0
โรงพยาบาลชุมชน                                  
ผลรวม 10 168 90 260 232 785 24,500 14,120 10 145 70 0 51 0 10 0 220 10
  โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 25 25 10 25 150 2,000 1,000 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลบางคล้า 30 10 100 70 125 15,000 120 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
  โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 43 0 50 80 90 1,000 1,000 0 10 10 0 20 0 10 0 20 10
  โรงพยาบาลบางปะกง 20 20 20 20 0 0 1,000 0 100 20 0 20 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 10 10 10 10 0 400 1,000 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลพนมสารคาม 10 0 10 2 100 2,500 5,000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลสนามชัยเขต 15 10 50 10 10 3,000 4,000 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลแปลงยาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลราชสาส์น 5 5 5 5 300 200 500 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลคลองเขื่อน 10 10 5 10 10 400 500 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0