รายการทรัพยากรที่ใช้ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตรากระทรวงสาธารณสุขใหม่.png
ชื่อโรงพยาบาล
PPE
ชุดป้องกันร่างกาย (Cover all) แว่นครอบตาแบบใส (Goggles) หมวกคลุมผม ชนิดใช้แล้วทิ้ง กระบังหน้าเลนส์ใส (Face shield) N95 หน้ากากอนามัย ใยสังเคราห์ 3 ชั้น ขนาด 50 ชิ้น/กล่อง ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง (disposable) ถุงมือไนไตรล์ ยาว 9 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงมือไนไตรล์ ยาว 12 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงสวมขา (Leg cover)
รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ S) รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ M) รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ L) พลาสติกหุ้มรองเท้า เสื้อกาวน์ชนิดกันน้ำ เอี๊ยมพลาสติกใส (Apron) พลาสติกหุ้มคอ (HOOD)
ตราด                                  
ผลรวม 8 216 236 990 275 720 59,100 109,950 0 100 101 0 50 0 60 30 130 60
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                                  
ผลรวม 1 50 0 0 200 120 6,000 200 0 100 50 0 50 0 0 0 40 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 50 0 0 200 120 6,000 200 0 100 50 0 50 0 0 0 40 0
โรงพยาบาลทั่วไป                                  
ผลรวม 1 166 236 990 75 600 53,100 109,750 0 0 51 0 0 0 60 30 90 60
  โรงพยาบาลตราด 166 236 990 75 600 53,100 109,750 0 0 51 0 0 0 60 30 90 60
โรงพยาบาลชุมชน                                  
ผลรวม 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลคลองใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลเขาสมิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลบ่อไร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลแหลมงอบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลเกาะกูด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลเกาะช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0