รายการทรัพยากรที่ใช้ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตรากระทรวงสาธารณสุขใหม่.png
ชื่อโรงพยาบาล
PPE
ชุดป้องกันร่างกาย (Cover all) แว่นครอบตาแบบใส (Goggles) หมวกคลุมผม ชนิดใช้แล้วทิ้ง กระบังหน้าเลนส์ใส (Face shield) N95 หน้ากากอนามัย ใยสังเคราห์ 3 ชั้น ขนาด 50 ชิ้น/กล่อง ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง (disposable) ถุงมือไนไตรล์ ยาว 9 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงมือไนไตรล์ ยาว 12 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงสวมขา (Leg cover)
รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ S) รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ M) รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ L) พลาสติกหุ้มรองเท้า เสื้อกาวน์ชนิดกันน้ำ เอี๊ยมพลาสติกใส (Apron) พลาสติกหุ้มคอ (HOOD)
จันทบุรี                                  
ผลรวม 13 349 247 20,537 569 2,972 42,233 593,398 100 614 145 0 0 84 70 251 6,287 70
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                                  
ผลรวม 1 10 10 10 10 10 1,000 2,000 0 300 20 0 0 0 0 10 10 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 10 10 10 10 10 1,000 2,000 0 300 20 0 0 0 0 10 10 0
โรงพยาบาลศูนย์                                  
ผลรวม 1 101 60 14,097 292 2,024 24,270 556,369 0 300 70 0 0 60 70 50 6,162 70
  โรงพยาบาลพระปกเกล้า 101 60 14,097 292 2,024 24,270 556,369 0 300 70 0 0 60 70 50 6,162 70
โรงพยาบาลชุมชน                                  
ผลรวม 11 238 177 6,430 267 938 16,963 35,029 100 14 55 0 0 24 0 191 115 0
  โรงพยาบาลขลุง 0 9 2,500 12 20 11,750 18,494 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
  โรงพยาบาลท่าใหม่ 0 8 0 10 0 0 4,150 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  โรงพยาบาลเขาสุกิม 34 9 0 10 180 0 0 0 10 0 0 0 0 0 4 0 0
  โรงพยาบาลสองพี่น้อง 8 7 500 40 0 29 9,100 0 0 3 0 0 0 0 60 0 0
  โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน 59 43 2,000 44 60 111 2,750 0 0 43 0 0 24 0 17 0 0
  โรงพยาบาลมะขาม 21 19 0 23 158 3,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลแหลมสิงห์ 10 8 400 8 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
  โรงพยาบาลสอยดาว 10 5 20 10 280 300 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0
  โรงพยาบาลแก่งหางแมว 40 40 10 49 40 103 305 0 4 2 0 0 0 0 10 5 0
  โรงพยาบาลนายายอาม 36 19 1,000 41 100 1,500 30 100 0 7 0 0 0 0 71 100 0
  โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 20 10 0 20 100 120 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0