รายการทรัพยากรที่ใช้ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตรากระทรวงสาธารณสุขใหม่.png
ชื่อโรงพยาบาล
PPE
ชุดป้องกันร่างกาย (Cover all) แว่นครอบตาแบบใส (Goggles) หมวกคลุมผม ชนิดใช้แล้วทิ้ง กระบังหน้าเลนส์ใส (Face shield) N95 หน้ากากอนามัย ใยสังเคราห์ 3 ชั้น ขนาด 50 ชิ้น/กล่อง ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง (disposable) ถุงมือไนไตรล์ ยาว 9 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงมือไนไตรล์ ยาว 12 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงสวมขา (Leg cover)
รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ S) รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ M) รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ L) พลาสติกหุ้มรองเท้า เสื้อกาวน์ชนิดกันน้ำ เอี๊ยมพลาสติกใส (Apron) พลาสติกหุ้มคอ (HOOD)
ระยอง                                  
ผลรวม 9 333 299 51,800 161 3,101 76,588 492,900 0 98 51 0 0 0 20 10 1,400 20
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                                  
ผลรวม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงพยาบาลทั่วไป                                  
ผลรวม 2 69 43 46,500 28 2,600 75,910 323,350 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 34 20 36,500 10 120 75,000 87,250 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลแกลง 35 23 10,000 18 2,480 910 236,100 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
โรงพยาบาลชุมชน                                  
ผลรวม 6 264 256 5,300 133 501 678 169,550 0 98 9 0 0 0 20 10 1,400 20
  โรงพยาบาลบ้านฉาง 80 150 450 80 72 155 18,000 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลวังจันทร์ 50 0 1,400 4 153 119 16,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลบ้านค่าย 60 34 800 20 55 30 16,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลปลวกแดง 20 20 1,000 20 140 300 115,000 0 48 0 0 0 0 20 0 500 20
  โรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 39 42 1,600 5 66 24 4,450 0 0 5 0 0 0 0 10 700 0
  โรงพยาบาลนิคมพัฒนา 15 10 50 4 15 50 100 0 0 4 0 0 0 0 0 200 0