รายการทรัพยากรที่ใช้ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตรากระทรวงสาธารณสุขใหม่.png
ชื่อโรงพยาบาล
PPE
ชุดป้องกันร่างกาย (Cover all) แว่นครอบตาแบบใส (Goggles) หมวกคลุมผม ชนิดใช้แล้วทิ้ง กระบังหน้าเลนส์ใส (Face shield) N95 หน้ากากอนามัย ใยสังเคราห์ 3 ชั้น ขนาด 50 ชิ้น/กล่อง ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง (disposable) ถุงมือไนไตรล์ ยาว 9 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงมือไนไตรล์ ยาว 12 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงสวมขา (Leg cover)
รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ S) รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ M) รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ L) พลาสติกหุ้มรองเท้า เสื้อกาวน์ชนิดกันน้ำ เอี๊ยมพลาสติกใส (Apron) พลาสติกหุ้มคอ (HOOD)
ชลบุรี                                  
ผลรวม 15 232 250 8,368 190 1,251 49,780 81,780 0 76 116 59 73 35 60 514 5,840 60
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                                  
ผลรวม 1 30 30 0 60 30 30 30 0 30 30 30 0 0 30 30 30 30
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 30 30 0 60 30 30 30 0 30 30 30 0 0 30 30 30 30
โรงพยาบาลศูนย์                                  
ผลรวม 1 90 100 100 40 100 100 200 0 0 0 0 18 0 0 100 50 0
  โรงพยาบาลชลบุรี 90 100 100 40 100 100 200 0 0 0 0 18 0 0 100 50 0
โรงพยาบาลทั่วไป                                  
ผลรวม 1 8 12 500 19 200 1,000 2,000 0 0 3 5 4 1 0 300 80 0
  โรงพยาบาลบางละมุง 8 12 500 19 200 1,000 2,000 0 0 3 5 4 1 0 300 80 0
โรงพยาบาลชุมชน                                  
ผลรวม 10 101 106 7,756 71 918 44,550 66,250 0 41 83 23 51 31 30 84 5,680 30
  โรงพยาบาลบ้านบึง 20 15 100 20 200 300 1,000 0 0 20 0 15 5 0 0 1,700 0
  โรงพยาบาลหนองใหญ่ 3 3 200 3 100 500 2,000 0 0 3 0 0 3 0 0 150 0
  โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 9 26 0 0 28 0 0 0 0 0 8 4 6 0 0 0 0
  โรงพยาบาลพานทอง 10 7 3,200 4 140 19,500 5,700 0 8 0 0 2 2 0 23 800 0
  โรงพยาบาลพนัสนิคม 5 6 6 0 20 15,000 30,000 0 0 10 0 0 0 0 6 0 0
  โรงพยาบาลแหลมฉบัง 4 0 20 0 50 200 200 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลเกาะสีชัง 10 10 300 10 200 2,200 14,000 0 0 10 0 15 2 0 25 0 0
  โรงพยาบาลสัตหีบกม10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลบ่อทอง 30 30 30 30 100 200 200 0 30 30 10 10 10 30 30 30 30
  โรงพยาบาลเกาะจันทร์ 10 9 3,900 4 80 6,650 13,150 0 3 10 0 5 3 0 0 3,000 0
โรงพยาบาลอื่นสังกัด สธ.                                  
ผลรวม 2 3 2 12 0 3 4,100 13,300 0 5 0 1 0 3 0 0 0 0
  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 3 2 12 0 3 4,100 13,300 0 5 0 1 0 3 0 0 0 0