รายการทรัพยากรที่ใช้ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตรากระทรวงสาธารณสุขใหม่.png
ชื่อโรงพยาบาล
PPE
ชุดป้องกันร่างกาย (Cover all) แว่นครอบตาแบบใส (Goggles) หมวกคลุมผม ชนิดใช้แล้วทิ้ง กระบังหน้าเลนส์ใส (Face shield) N95 หน้ากากอนามัย ใยสังเคราห์ 3 ชั้น ขนาด 50 ชิ้น/กล่อง ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง (disposable) ถุงมือไนไตรล์ ยาว 9 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงมือไนไตรล์ ยาว 12 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงสวมขา (Leg cover)
รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ S) รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ M) รองเท้าบู๊ท (คละไซด์ L) พลาสติกหุ้มรองเท้า เสื้อกาวน์ชนิดกันน้ำ เอี๊ยมพลาสติกใส (Apron) พลาสติกหุ้มคอ (HOOD)
สมุทรปราการ                                  
ผลรวม 9 248 340 8,400 321 1,277 59,108 21,700 250 660 160 0 0 0 0 675 5,100 0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                                  
ผลรวม 1 48 30 2,000 16 160 408 0 150 50 35 0 0 0 0 120 0 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 48 30 2,000 16 160 408 0 150 50 35 0 0 0 0 120 0 0
โรงพยาบาลศูนย์                                  
ผลรวม 1 160 250 550 245 560 48,200 19,700 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0
  โรงพยาบาลสมุทรปราการ 160 250 550 245 560 48,200 19,700 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0
โรงพยาบาลทั่วไป                                  
ผลรวม 1 0 30 0 50 500 9,000 500 0 600 100 0 0 0 0 550 5,000 0
  โรงพยาบาลบางพลี 0 30 0 50 500 9,000 500 0 600 100 0 0 0 0 550 5,000 0
โรงพยาบาลชุมชน                                  
ผลรวม 4 40 30 5,850 10 57 1,500 1,500 0 10 25 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลบางบ่อ 20 20 5,800 5 17 500 500 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลบางจาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลบางเสาธง 20 10 50 5 40 1,000 1,000 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
โรงพยาบาลอื่นสังกัด สธ.                                  
ผลรวม 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สถาบันราชประชาสมาสัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0