หัวข้อประกาศ : สนข.เขตสุขภาพที่ 6 แบน 3...สารเคมีอันตราย
วันที่ลงประกาศ : 15 ตุลาคม 2562

ร่วมรณรงค์ต่อต้าน แบน 3 สารอันตราย "พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส" เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับ หน่วยงาน ถาคีเครือข่าย โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมรณรงค์ต่อต้าน แบน 3 สารอันตราย "พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส" เพื่อส่งเสริมให้คนไทย และคนในเขตสุขภาพ มีสุขภาพที่ดี...

จำนวนการเปิดอ่าน : 156
ผู้ประกาศข่าว : Admin Region 6