หัวข้อประกาศ : ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๒
วันที่ลงประกาศ : 12 กันยายน 2562

ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๒ สู่ศตวรรษที่ ๒ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 6  เพื่อเป็นช่องทางให้บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่เวทีสาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ มีการประกวดผลงานวิชาการดีเด่น  การจัดนิทรรศการของกรมวิชาการและเขตสุขภาพ   รวมทั้งสิ้น 31 บูธ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

จำนวนการเปิดอ่าน : 239
ผู้ประกาศข่าว : Admin Region 6