หัวข้อประกาศ : สธ.จัดประชุมวิชาการ ปี 2562 “สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี”
วันที่ลงประกาศ : 09 กันยายน 2562

สธ.จัดประชุมวิชาการ ปี 2562 “สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี”


 

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2562 “สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” ด้วยบริการที่มีคุณภาพ ลดแออัด ลดรอคอย ลดค่าใช้จ่าย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

       วันนี้ (9 กันยายน 2562) ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี  ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” พร้อมมอบรางวัลผู้มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยมประจำปี 2561 โดยมีบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมกว่า 6,000 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพบริการประชาชน

       ดร.สาธิต กล่าวว่า ในศตวรรษที่ 2 ของการสาธารณสุขไทย กระทรวงสาธารณสุขจะนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ความรวดเร็ว และความสะดวกในการบริการประชาชน เพื่อลดแออัด ลดรอคอย ลดเหลื่อมล้ำ นอกจากนี้ จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีกิจกรรมทางกาย ลดโรค ลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และลดภัยสุขภาพ ไม่เจ็บป่วย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง

       นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นปีที่ 27 ที่รวบรวมผลงาน นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีผู้ส่งผลงานนำเสนอมากถึง 4,058 เรื่อง ใน 6 สาขา คือ สาขาอาหาร ยา วัคซีน/คุ้มครองผู้บริโภค/สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย สาขาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม/การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สาขากลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม/โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/โรคติดต่อ สาขาสุขภาพจิต/ยาเสพติด/ปัญหาพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น สาขาการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ และสาขาการวิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอในการประชุมครั้งนี้ 643 เรื่อง ได้แก่ ผลงานวิจัยนำเสนอแบบวาจา 235 เรื่อง นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 288 เรื่อง และนำเสนอด้วยนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 120 เรื่อง โดยผลงานทั้งหมดผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาอาชีพของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยต่างๆ และจะคัดเลือกผู้มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยมประจำปี 2562 ต่อไป

      สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย จัดนิทรรศการของกรมวิชาการและเขตสุขภาพ การบรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น การอภิปรายหัวข้อการใช้กัญชาทางการแพทย์ AI กับการแพทย์ การประกวดผลงานทางวิชาการ การประกวดผลงานวิชาการดีเด่น นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการจากนักวิจัยระดับมืออาชีพ และผลงานจากกลุ่มพัฒนานักวิจัย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคลากรได้นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่

จำนวนการเปิดอ่าน : 372
ผู้ประกาศข่าว : Admin Region 6