หัวข้อประกาศ : ความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย - ภูฏาน คืบหน้า
วันที่ลงประกาศ : 13 พฤษภาคม 2562

ความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย - ภูฏาน คืบหน้า


 

          กระทรวงสาธารณสุขไทย และกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน ร่วมมือพัฒนางานด้านสาธารณสุข 11 ด้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาแผนปฏิบัติการภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านสาธารณสุขระหว่าง 2 ประเทศ 

          ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขไทย และกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน มีความร่วมมือด้านสาธารณสุขมานานกว่า 30 ปี โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านสาธารณสุข โดยมีความร่วมมือใน 11 สาขา ได้แก่ 1. การควบคุมโรค 2. อาหารปลอดภัยและการทดสอบคุณภาพยา  3. การแพทย์ดั้งเดิม         4. ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง 5. การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ 6. ทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข 7. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 8. การให้บริการด้านการบำบัดและรักษายาเสพติด 9. การวิจัยและการศึกษาด้านการแพทย์ 10. ระบบการกำกับดูแลยาของประเทศ และ11. สาขาความร่วมมืออื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ได้แก่ การจัดการน้ำดื่มปลอดภัยในพื้นที่ชนบท การให้บริการทางการแพทย์ และการจัดการมะเร็ง ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการสร้างศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ของภูฏาน การสร้างความเข้มแข็งของระบบด้านสาธารณสุขต่าง ๆ เช่น การป้องกันควบคุมโรค ห้องปฏิบัติการ ระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งการศึกษาวิจัย การศึกษาดูงานในสถาบันเชี่ยวชาญของประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนปฏิบัติการร่วมกัน

          ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขไทย ได้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายและสุขภาพไปยังภูฏาน เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวัคซีนโรตาไวรัสที่ใช้ในเด็ก เมื่อเดือนธันวาคม 2561 และเดือนพฤษภาคม 2562 รวมทั้งมีความร่วมมือด้านบริการ ทางการแพทย์ โดยกรมการแพทย์รับส่งต่อผู้ป่วยสาขาต่าง ๆ จากประเทศภูฏานมารักษาที่โรงพยาบาลในสังกัด การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ด้านหู คอ จมูกไปร่วมให้บริการ โครงการผ่าตัดหัวใจเด็ก และจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายไต การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง แขนขาเทียม อบรมพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง การวิจัยมะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น

จำนวนการเปิดอ่าน : 100
ผู้ประกาศข่าว : Admin Region 6