หัวข้อประกาศ : คลิปสั้น COVID-19 Season 2 ที่ได้รับรางวัลที่ 1-3
วันที่ลงประกาศ : 27 สิงหาคม 2563

รางวัลที่ 1 ชื่อเรื่อง : รู้จักโควิดจากร้านขนมจีน โดย : นายอดิเทพ ศรีบุญ

 

รางวัลที่ 2 ชื่อเรื่อง : โคโรนาพระโขนง โดย : นายเจษฎา วิถีผล

 

รางวัลที่ 3 ชื่อเรื่อง : ป้องกันโควิด ชีวิตปลอดภัย โดย : นางสาวการะเกตุ หัสคุณ

หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด และจะพิจารณานำคลิปสั้นที่ผ่านการตัดสินแล้วไปเผยแพร่ต่อไป

จำนวนการเปิดอ่าน : 41
ผู้ประกาศข่าว : Admin Region 6