หัวข้อประกาศ : สนข.6 ร่วมกับศูนย์เทคฯ สป. จัดประชุม nRefer รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563
วันที่ลงประกาศ : 12 มกราคม 2563

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุม nRefer รุ่นที่ 3

กลุ่มเป้าหมาย คือ

- ผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศฯ สสจ.ทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6

- ผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศฯ หรือเกี่ยวข้อง ของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด (รพช.ที่ใช้โปแกรม HOSxP ทั้งหมด) ในเขตสุขภาพที่ 6

- ผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศฯ หรือเกี่ยวข้อง ของโรงพยาบาลนอกสังกัด (CUP นอก) ในเขตสุขภาพที่ 6

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยผ่าน Platform ของกระทรวงสาธารณสุข (nRefer) สำหรับเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม KERNEL ชั้น 1 อาคาร Data Center ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

- หน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ภายใน 14 มกราคม 2563) link ด้านล่าง

** ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนำ Notebook ไปด้วยนะครับ **


มีข้อสงสัยสามารถสอบถาม กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ CIO สนข.6 โทร. 095-4476999

จำนวนการเปิดอ่าน : 141
ผู้ประกาศข่าว : Admin Region 6