หัวข้อข่าว : สธ.เตรียมเปิดบริการ รพ.วัดสมานรัตนาราม อ.เมืองฉะเชิงเทรา ในเดือนธันวาคมนี้
วันที่ลงประกาศ : 07 พฤศจิกายน 2562

สาธาณณสุข เตรียมเปิดบริการ รพ.วัดสมานรัตนาราม อ.เมืองฉะเชิงเทรา ในเดือนธันวาคมนี้ ชาวบ้านดีใจ เจ็บป่วยได้ใช้บริการ

ที่ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมอบ รพ.วัดสมานรัตนาราม ให้อยู่ภายใต้การบริหารงานของ รพ.พุทธโสธร โดยมี นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.พุทธโสธร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามความพน้อมในการรับมอบ รพ.วัดสมานรัตนาราม ให้อยู่ภายใต้การบริหารงานของ รพ.พุทธโสธร เพื่อที่จะเปิดให้บริการประชาชนได้ในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการบริการ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร การรับมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ้งคาดว่าจะกำหนดเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ชาวบ้านที่เจ็บป่วย ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปพบแพทย์ และลดความแออัดของ รพ.พุทธโสธร ที่นับวันจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

 

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 26