หัวข้อข่าว : จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชน
วันที่ลงประกาศ : 05 พฤศจิกายน 2562

จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชน


 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องคอยให้การต้อนรับ สำหรับมูลนิธิแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)เป็นหน่วยแพทย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร หรือขาดโอกาสในการเข้าถึงสถานพยาบาล หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาตัว ดังนั้นทางหน่วยแพทย์และอาสาสมัครทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจึงร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรการกุศลต่างๆ คอยให้การช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับโอกาสในการรักษาพยาบาล

สำหรับในปีงบประมาณ 2563 ทางมูลนิธิพอ.สว.ได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเวชภัณฑ์และวัสดุทันตกรรม ปฏิบัติงานร่วมกับทันตบุคลากรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 4-15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการทางทันตกรรมและได้รับความรู้เรื่องการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง พร้อมนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนจังหวัดจันทบุรีมีทันตสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 13