หัวข้อข่าว : โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ลงประกาศ : 30 ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธาน ในการนี้ ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวเปิดงาน กล่าวปฏิญาณต่อพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ยาสามัญประจำบ้านที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานภายนอกให้แก่ผู้ต้องขัง โดยมี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม บริษัท ห้างร้าน และจิตอาสา ร่วมกันเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 19