หัวข้อข่าว : นพ.วิชัย ธนาโสภณ นายเเพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน สจจ.ชลบุรี
วันที่ลงประกาศ : 18 ตุลาคม 2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นพ.วิชัย ธนาโสภณ นายเเพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล กับทีมงาน นพ.ภูษิต ประคองสาย สำนักวิชาการสาธารณสุข และคณะทำงานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) กระทรวงสาธารณสุข ในการติดตามการดำเนินงานโครงการทบทวนสถานการณ์ และผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลบ้านบึง

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 15