หัวข้อข่าว : รอง นพ.สสจ.จันทบุรี ร่วมกิจกรรม “KICK OFF รณรงค์ส่งเสริม ชุมชนคุณธรรม นำสิ่งดี สู่วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า”
วันที่ลงประกาศ : 16 ตุลาคม 2562

รองนพ.สสจ.จันทบุรี ร่วมกิจกรรม “KICK OFF รณรงค์ส่งเสริม ชุมชนคุณธรรม นำสิ่งดี สู่วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า”


 

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ วัดพลับ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางประภา วัฒนชีพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายประชาคมงดเหล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และประชาชน ร่วมกิจกรรม “KICK OFF รณรงค์ส่งเสริมชุมชนคุณธรรม นำสิ่งดี  สู่วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า” ยกตำบลบางกะจะนำร่องเป็นชุมชนคุณธรรม ปลอดอบายมุข ชูจุดเด่นประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ เสน่ห์ชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ให้มีการผลักดันการจัดกิจกรรมในโครงการชุมชนคุณธรรม โดยให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยหลักๆ เป็นการดึงภาคีหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาขับเคลื่อนโครงการให้เกิดกิจกรรมหมุนเวียน โดยใช้หลักพลัง บวร หรือ บ้าน ศาสนสถานของศาสนาต่างๆ และโรงเรียน ในการสร้างความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 109