หัวข้อข่าว : โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรฯ
วันที่ลงประกาศ : 09 ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพุทธโสธร ครั้งที่ 9/2562 และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงพยาบาลที่พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรในโอกาสที่โรงพยาบาลพุทธโสธรได้รับมอบเกียรติบัตรผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในการพัฒนางานให้มีคุณภาพและบริการที่ดี ณ ห้องประชุม 1  อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 49