หัวข้อข่าว : สสจ.จันทบุรี ร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ต้านภัยไข้เลือดออก
วันที่ลงประกาศ : 22 สิงหาคม 2562

สสจ.จันทบุรี ร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ต้านภัยไข้เลือดออก


 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พร้อมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะสำคัญของการเกิดโรค โดยกำหนดให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์

ต่อมาเวลา ๐๙.๐๐ น. บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิด “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก” ในสำนักงานฯและบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดจันทบุรี(19 สิงหาคม 2562) พบผู้ป่วย 1,345 ราย เสียชีวิต 2 ราย จึงขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วน ทุกครัวเรือนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามแนวทาง “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” เก็บบ้าน เก็บน้ำ เก็บขยะ ในทุกสัปดาห์

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 112