หัวข้อข่าว : จันทบุรี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2563
วันที่ลงประกาศ : 22 สิงหาคม 2562

จันทบุรี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2563


วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องประชุมพลอยจันท์ สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรีปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 2 เพื่อให้หน่วยงานด้านสุขภาพในจังหวัดจันทบุรี รับทราบทิศทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพประจำปี 2563 แบบบูรณาการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข นโยบายของรัฐบาล กระทรวง จังหวัด และแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 68