หัวข้อข่าว : โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6
วันที่ลงประกาศ : 18 สิงหาคม 2562

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6


 

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร พร้อมด้วย แพทย์  เภสัชกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมปรึกษาหารือกัญชาภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (Special Access Scheme) สำหรับแพทย์และเภสัชกรในเขตบริการสุขภาพที่ 6 และร่วมประชุมแนวทางการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพศ./รพท.เขตสุขภาพที่ 6 โดยมีนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ บุคลากรสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 92