หัวข้อข่าว : สสจ.ระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อรองรับโรคที่ไม่ติดต่อ (NCDs)
วันที่ลงประกาศ : 07 สิงหาคม 2562

สสจ.ระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อรองรับโรคที่ไม่ติดต่อ(NCDs)


 

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม 403 สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด
นายชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับโรคที่ไม่ติดต่อ(NCDs) และบรรยายสถานการณ์เกี่ยวกับโรค NCDs ของจังหวัดระยอง พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ อสม. ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้บริหารเพื่อนชุมชน ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรค NCDs หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันให้ทันต่อสถานการณ์ โดยจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น กว่า 230 คน พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมกว่า 400,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 61