หัวข้อข่าว : สสจ.ระยอง จัดอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ ตำบลคุณภาพชีวิต จ.ระยอง ปี ๒๕๖๒
วันที่ลงประกาศ : 06 สิงหาคม 2562

สสจ.ระยอง จัดอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ ตำบลคุณภาพชีวิต จ.ระยอง ปี ๒๕๖๒


 

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  นางสาววิมลภรณ์ เหล่าหัชกุลพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ จังหวัดระยอง ปี 2562 โดยมีนายเริงชัย สุขสิลา สาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง กล่าวรายงาน การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีเครือข่ายระดับตำบลจัดการสุขภาพ (อสม.) ได้รับการส่งเสริม พัฒนาสนับสนุน และสามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย อสม.และภาคีเครือข่าย จำนวน 240 คน

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 55