หัวข้อข่าว : สสจ.ระยอง จัดประชุมเสวนาผลการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและ แนวทางพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง
วันที่ลงประกาศ : 23 กรกฎาคม 2562

สสจ.ระยอง จัดประชุมเสวนาผลการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและ แนวทางพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง


 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นพ.สสจ.ระยอง มอบหมายให้ นพ.สุรทิน มาลีหวล ผอ.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง เป็นประธานในการประชุมเสวนาผลการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและแนวทางพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยฯ เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดระยอง ผู้แทนจากภาครัฐ ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม ผู้นำชุมชน อสม. ตัวแทนภาคประชาชน จำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมสมาธิวัฒน์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 50