หัวข้อข่าว : รมช.กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.ระยอง ปี 2562
วันที่ลงประกาศ : 23 กรกฎาคม 2562

รมช.กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.ระยอง ปี 2562


 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลตำบลบ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในพิธีเปิด “การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ปี 2562” โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง และเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ โดยมีนายชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน อสม.และจิตอาสา จำนวน 1,000 คน และลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในชุมชนร่วมกับ อสม.และผู้นำชุมชน และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ อ.เมือง จ.ระยอง

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 116