หัวข้อข่าว : โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล
วันที่ลงประกาศ : 18 กรกฎาคม 2562

โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล


 

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล  กิจกรรมประกอบด้วย การรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  โดยใช้มาตรการ 3 ก + 5 ป 1 ข ดังนี้  3 ก  (เก็บบ้าน เก็บน้ำ เก็บขยะ) + 5 ป 1 ข  (ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฏิบัติ ขัด)และมอบทรายอะเบท ยาทากันยุงพร้อมทั้งมอบกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนให้กับผู้ป่วยและผู้มารับบริการเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย ประชาชนมีสุขภาพดี ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 87