หัวข้อข่าว : จันทบุรี กองทัพเรือ ส่งมอบโรงพยาบาลสนามให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
วันที่ลงประกาศ : 05 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข 16 บ้านจันทเขลม ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี  พลเรือตรี นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน,พลเรือโทวิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ,พลเรือตรีอภิรักษ์ กลิ่นหม่น เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน ในการส่งมอบ โรงพยาบาลสนามโดยใช้ชื่อว่า ”ศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ” สนามฝึกกองทัพเรือบ้านจันทเขลม ซึ่งในอยู่ความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้แก่จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นแทนรับมอบก่อนส่งมอบต่อให้กับนายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าและคณะผู้บริหาร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่นั้น ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้น กองทัพเรือได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว กองทัพเรือได้มอบหมายให้กองบัญชาการนาวิกโยธิน จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กรณีเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลหลักในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยองและจันทบุรี หน่วยบัยชาการนาวิกโยธินจึงได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร ERC สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข 16 บ้านจันทเขลม เป็นโรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วยอาคาร 6 อาคาร ประกอบด้วย อาคารควบคุม 1 อาคาร, อาคารรับผู้ป่วย จำนวน 4 อาคาร และอาคารประกอบเลี้ยง ท1 อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด 232 คน โดยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจนมีอาการดีขึ้น หรือไม่มีอาการรุนแรง และให้มาพักรักษา ติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีผลเป็นลบหรือตรวจไม่พบเชื้อ แต่หากพบว่ามีอาการหนักขึ้น ก็จะส่งกลับไปรักาที่โรงพยาบาลหลักทันที

 

ผู้ประกาศข่าว : สสจ.จันทบุรี
จำนวนการเปิดอ่าน : 22