หัวข้อข่าว : รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสถาบันป้องกันควบคุมโรค เขตเมือง กรมควบคุมโรค
วันที่ลงประกาศ : 25 สิงหาคม 2563

ผู้ประกาศข่าว : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
จำนวนการเปิดอ่าน : 11