หัวข้อข่าว : E-News Letter ข่าวเด่นสถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ม EEC ภาคตะวันออก ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค 2563
วันที่ลงประกาศ : 17 มิถุนายน 2563

ผู้ประกาศข่าว : คณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ EEC ภาคตะวันออก (กรมควบคุมโรค)
จำนวนการเปิดอ่าน : 15