หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 6
วันที่ลงประกาศ : 12 มิถุนายน 2563

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 6


วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 นางภารณี วสุเสถียร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 และคณะทีมตรวจราชการ ในโอกาสมาตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

โดยมีนายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมตรวจราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้ประกาศข่าว : กลุ่มงานงาน CIO สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6
จำนวนการเปิดอ่าน : 13