หัวข้อข่าว : นพ.สสจ.จันท์ รับมอบเครื่องกรองอากาศขนาดต่างๆ สเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย
วันที่ลงประกาศ : 10 มิถุนายน 2563

นพ.สสจ.จันท์ รับมอบเครื่องกรองอากาศขนาดต่างๆ สเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย


 

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30น. ที่ บริเวณหน้าอาคาร สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  ผู้แทนกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) หรือ EA ร่วมกับ "กลุ่มช่วยกัน" ส่งมอบเครื่องกรองอากาศ ขนาดใหญ่ จำนวน 5 เครื่อง ขนาดเล็ก จำนวน 30 เครื่อง หน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น แอลกอฮอล์สเปร์ 200 ขวดเพื่อนำไปติดตั้งและใช้งานในโรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับบริการ โดยมีนพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และคณะผู้บริหารเป็นผู้แทนรับมอบ โดย สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  จะเป็นศูนย์กลางในการส่งมอบอุปกรณ์ และความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดทั้งหมดทั้งหมด

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA ผู้นาในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งโรงไฟฟ้าโซลาร์ และลม น้ามันไบโอ ดีเซล และได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยการลงทุนในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มผู้ก่อตั้ง “กลุ่มช่วยกัน” ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับสมาชิกและพันธมิตรจานวนมากที่มีเป้าหมายร่วมกัน ภายใต้เจตน์จานงว่า สมาชิกและพันธมิตร ของกลุ่มช่วยกันจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศ ในรูปของกลุ่มอิสระ โดยไม่หวัง ผลประโยชน์ โดยโครงการของกลุ่ม EA และกลุ่มช่วยกันที่ผ่านมานั้นได้มีการส่งมอบมอบเครื่องกรองอากาศ เพื่อกาจัดเชื้อโรค อุปกร์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันโควิด-19 มาแล้วหลากหลายโรงพยาบาล และเดินหน้า โครงการส่งอุปกรณ์กาจัดเชื้อโรคให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ผู้ประกาศข่าว : สสจ.จันทบุรี
จำนวนการเปิดอ่าน : 21