หัวข้อข่าว : ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
วันที่ลงประกาศ : 23 เมษายน 2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว


 

ผู้ประกาศข่าว : แหล่งข่าว น.ส.หยาดพิรณ งานประชาสัมพันธ์ รพร.สระแก้ว
จำนวนการเปิดอ่าน : 27