หัวข้อข่าว : จันทบุรี ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนการจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
วันที่ลงประกาศ : 10 เมษายน 2563

จันทบุรี ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนการจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน


วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ ห้องประชุมพลอยจันท์ สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นพ.วรา เศลวัตนะกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนการจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง เตรียมความพร้อมและแนวทางการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการดูแลผู้ป่วยสงสัย ติดเชื้อ COVID-19 เพื่อพัฒนาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดจันทบุรี ให้รองรับการกิจทั้งในภาวะปกติ เร่งด่วนและเฉพาะกิจให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกระดับ จากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่าง กว้างขวางในทุกทวีป ทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก

ผู้ประกาศข่าว : สสจ.จันทบุรี
จำนวนการเปิดอ่าน : 29