หัวข้อข่าว : นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้กำลังใจ ผวจ. สสจ.ทุกจังหวัด
วันที่ลงประกาศ : 10 มีนาคม 2563

นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้กำลังใจ ผวจ. - สสจ.ทุกจังหวัด


เมื่อเวลา 17.00 น. วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ ห้องประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมนายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) กับกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ทหาร พลเรือนทุกคน กล่าวให้กำลังใจและขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ได้ร่วมแรงกาย แรงใจและเสียสละเวลาช่วยกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ COVID 19 รัฐบาลมีมาตรการดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในความเสี่ยง อยากให้ทุกคนช่วยกันสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รายงานสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อมูล ทุกเขตทุกภาคบูรณาการงานร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทุกคนคือข้าราชการของแผ่นดินที่ทุ่มเทเสียสละในการทำงานเมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤติ นายกรัฐมนตรียังกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ช่วยสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเองเกี่ยวกับมาตรการรัฐในการตรวจคัดกรองตั้งแต่สนามบินต้นทาง กลางทางที่สนามบินในไทยและพื้นที่ปลายทางตามภูมิลำเนาต่างๆ จะมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังควบคุมในระดับพื้นที่ รวมทั้งจัดตั้งจุดคัดกรองตามช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดเพื่อมิให้มีการเล็ดลอดเข้ามายังประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่า “เราต้องฟันฝ่าวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน”

ผู้ประกาศข่าว : สสจ.จันทบุรี
จำนวนการเปิดอ่าน : 29