หัวข้อข่าว : สสจ.จันทบุรี ร่วม Video Conference มาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19
วันที่ลงประกาศ : 09 มีนาคม 2563

สสจ.จันทบุรี ร่วม Video Conference มาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19


 

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ ห้องประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) กับกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC เรื่องมาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมจัดทำช่องการสื่อสารสำหรับกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สื่อความรู้ คำแนะนำ แนวทางดำเนินงาน ในชื่อของ “ไทยรู้สู้โควิด” ทาง Facebook twitter LINE@ ไลน์กลุ่มคนพีอาร์และ tiktok เพื่อให้การรับรู้ข่าวมูลข่าวสารและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้ประกาศข่าว : สสจ.จันทบุรี
จำนวนการเปิดอ่าน : 41