หัวข้อข่าว : สสจ.จันท์ จัดกิจกรรม “Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”
วันที่ลงประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2563

สสจ.จันท์ จัดกิจกรรม“Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”


 

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี  นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ผู้แทนขนส่งจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม “Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ บริเวณที่พักผู้โดยสาร รวมทั้งเก้าอี้ผู้โดยสารบนรถประจำทาง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ใส่ใจต่อสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และเพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ประชาชน ตื่นตัวในการเฝ้าระวัง มีพฤติกรรมการป้องกันที่ถูกต้อง ตามหลักการ “ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  จึงได้ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ เนื่องจากมีประชาชนจากหลายจังหวัด เดินทางตลอดทั้งวัน และอาจจะขาดความระมัดระวังในการป้องกันเชื้อโรคดังกล่าว  

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้แนะวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็นและไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ กินอาหารร้อน และใช้ช้อนกลาง ในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น หมั่นทำความสะอาดโรงเรียน และบ้านเรือนให้สะอาดอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบการป้องกันเฝ้าระวัง การส่งต่อ การรักษา และดูแลผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมีการประชุมและวางมาตรการรับมือกับเรื่องดังกล่าวไว้เป็นอย่างดีและเป็นระบบ

ผู้ประกาศข่าว : สสจ.จันทบุรี
จำนวนการเปิดอ่าน : 20