หัวข้อข่าว : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับ สสจ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
วันที่ลงประกาศ : 21 มกราคม 2563

ผู้ประกาศข่าว : กลุ่มงาน CHPPO
จำนวนการเปิดอ่าน : 27