หัวข้อข่าว : สสจ.ระยอง จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)
วันที่ลงประกาศ : 14 มกราคม 2563

สสจ.ระยอง จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


 

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)  ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวรายงาน นายนาค ระยอง นายกเทศมนตรีตำบลชากบก กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันมะเร็ง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ให้ได้รับการดูแล และเพื่อให้สตรีที่อยู่ห่างไกล และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคมะเร็ง เต้านม ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) โดยมูลนิธิกาญจนบารมีสนับสนุนคาราวานรถเคลื่อนที่จำนวน 4 คัน พร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14 – 17 มกราคม 2563 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงพยาบาลทุกแห่ง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ,อาสาสมัครสาธารณสุข,หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านค่าย และประชาชนที่สนใจ จำนวน ๖00 คน

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สสจ.ระยอง
จำนวนการเปิดอ่าน : 100