หัวข้อข่าว : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับ สสจ.ระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ (CD)
วันที่ลงประกาศ : 09 มกราคม 2563

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับ สสจ.ระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ (CD) เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 7 ม.ค. 2563 ณ สสจ.ระยอง

ผู้ประกาศข่าว : กลุ่มงาน CHPPO
จำนวนการเปิดอ่าน : 48