หัวข้อข่าว : จันทบุรี เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
วันที่ลงประกาศ : 08 มกราคม 2563

จันทบุรี เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) อำเภอสอยดาว


 

7 มกราคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ ลดความรุนแรงและอัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมได้ถึงร้อยละ 90 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้นำสตรีในอำเภอสอยดาว ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ผู้หญิงทุกคน ทั้งนี้ได้รับเงินสนับสนุนจัดทำโครงการจากเทศบาลตำบลทรายขาว เงินบริจาคสมทบทุนจากชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนจากบริษัท ISUZU จำกัด สาขาสอยดาว และบริษัท TOYOTA จำกัด สาขาสอยดาว ในการสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มจัดกิจกรรมครั้งนี้

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สสจ.จันทบุรี
จำนวนการเปิดอ่าน : 34