หัวข้อข่าว : จันทบุรี ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ผู้บริโภค
วันที่ลงประกาศ : 23 ธันวาคม 2562

จันทบุรี ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ผู้บริโภค


 

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก จากหน่วยงานต่าง ๆ และคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดจันทบุรี นำทีมออกตรวจสอบกระเช้าพร้อมทั้งยังได้ป้องกันการลักลอบนำเอาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไว้ในกระเช้าฯ และได้ขอความร่วมมือจากผู้จำหน่าย ให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับอนุญาตถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ข้อมูลด้านโภชนาการ กับผู้บริโภคให้เกิดการเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อสุขภาพ และไม่ควรเอาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายมาจัดรวมกับอาหาร ขณะเดียวกันต้องดูแลเรื่องราคาด้วย โดยกระเช้าฯจะต้องมีการแสดงรายการสินค้าใดบ้าง ราคาเท่าไร แต่ละรายการมีการระบุวันหมดอายุเมื่อไหร่

ในกรณีจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ หรือมีการปนเปื้อนวัตถุอันตราย จะเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 25 (2) มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และกรณีอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 6 (10) มีโทษจำคุกปรับไม่เกิน 30,000 บาท

และถ้านำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดไว้ในกระเช้าจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 30 (5) มีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงขอให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยนำสินค้าที่มีความปลอดภัย  และมีคุณค่าทางโภชนาการมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ และขอให้ประชาชนที่จะเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ ใช้ความระมัดระวังและพึงรักษาสิทธิของผู้บริโภค ด้วยการดูฉลากของสินค้าจัดรวมในกระเช้าฯ รวมทั้งเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) บนฉลากผลิตภัณฑ์ อย่าดูแต่ความสวยงาม หรือ ราคาสินค้าเท่านั้น หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. โทร.1556 หรือโทร0 3931 1166 ต่อ 106 

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 26