หัวข้อข่าว : รองนพ.สสจ.จันท์ ร่วมงานเปิดปฏิบัติการฯ ต่อต้านยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วน ปี 2563
วันที่ลงประกาศ : 13 ธันวาคม 2562

รองนพ.สสจ.จันท์ ร่วมงานเปิดปฏิบัติการฯ ต่อต้านยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วน ปี ๖๓


 

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเบียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร นางประภา วัฒนชีพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงานเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพดิด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และส่วนราชการส่วนกลาง กว่า 1,000 คน ผ่าน 4 จุดเน้น ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงสูง การลดอุปสงค์-อุปทาน ตัดวงจรการค้ายาเสพติด สกัดกั้นเคมีภัณฑ์สารตั้งต้น และลดผลกระทบของปัญหายาเสพติด ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง มุ่งตัดวงจรการค้า-สร้างพื้นที่ปลอดภัย ภายใน มกราคม 2563

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 20